A Brief History Of Social Networking Sites

ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะสร้างประวัติส่วนตัว ,ดูประวัติของผู้ใช้คนอื่นได้ สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับสาธารณะและในรูปแบบส่วนตัวได้ ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังสามารถที่จะตรวจสอบเพื่อนที่ได้ออนไลน์อยู่รวมทั้งสามารถที่จะจำกัดรูปการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถเข้าได้เฉพาะเพื่อน หรือกลุ่มเพื่อนของเพื่อน

ในปี 2011 เว็บไซต์สังคมออนไลน์ได้กลายเป็นผู้นำด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต มากกว่า 60% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่นำสมัยที่แรกคือ Six Degrees , ได้ก่อตั้งในปี 1997 มีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจำนวนมากถึง 3 ล้านคน แต่ผู้ใช้งานได้มีข้อตำหนิว่า การใช้งานยังไม่มีความหลากหลายไม่สามารถทำอะไรได้มากหลังจำกมีการตอบรับเพื่อนใหม่มา หลังจากนั้นผู้ใช้งานก็มีไม่มากและบริษัท Six Degreesได้ปิดตัวลงในปี 2000 สองปีต่อมาได้มีบริษัทใหม่คือ Friendster ได้ออกมาให้ใช้งานกัน ซึ่งเว็บไซด์สังคมออนไลน์ใหม่ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วมาก โดยมีผู้ใช้งานมากกว่าถึง 7 ล้านคน ซึ่งสามารถที่จะติดต่อสื่อสารและเจอเพื่อนของเพื่อนได้อีกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนสมาชิกก็ได้คงที่เนื่องมาจาก ปัญหาที่เกิดจากตัวเซิฟเวอร์ ทำให้การโหลดหน้าเพจใช้เวลานานถึง 40 วินาที

ในปี 2003 Chris DeWolfe และ Tom Anderson ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ MySpace ซึ่งได้เป็นผู้นำทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดย MySpace ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้งานไว้ที่ 13 ปี ในขณะ ที่Friendster’s ได้กำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 18 ปี MySpace ยังสามารถที่จะมีระบบการเชื่อมต่อให้สมาชิกสามารถเชื่อมต่อและดูข้อมูลประวัติของสมาชิกคนอื่นได้ทั้งหมด เพียงแค่ถามชื่อเพื่อนที่เป็นสมาชิกอยู่ สิ่งนี้จึงเป็นข้อจำกัดในความสามารถของ Friendster ที่ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ MySpace ได้ออกแบบรูปแบบการใช้งานที่ง่ายสาหรับผู้ใช้และสามารถที่จะกำหนดรูปแบบของผู้ใช้เองได้ และได้เพิ่มรูปแบบการปรับแต่งได้อย่างสะดวก MySpace ได้วางแผนที่จะขยายแบรนด์ ด้วยการโปรโมทตัวเองผ่านเว็บไซต์ ด้วยการสร้าง ระบบเครือข่ายสังคมทางเลือกสาหรับการรวมกลุ่มกันของคนรักดนตรีในรูปแบบออฟไลน์ บริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มบล็อกเพจ กระดานข้อความ และยังมีการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ อีกมากมาย เช่นกรอบรูปภาพ และการเล่นเพลง

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2005 Rupert Murdoch’s News Corps. ได้ซื้อ MySpaceในราคา 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปีต่อมาได้ทำสัญญาการโฆษณากับ Google เป็นระยะเวลาสามปี โดยมีการรับประกันว่าจะจ่ายให้ MySpace เป็นมูลค่าเงิน 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกันยายน 2006 เว็บไซต์ มีผู้เข้าใช้งานมากถึง 56 ล้านสมาชิก ประมาณ 32 % เป็นชาวสหรัฐอเมริกาเว็บไซต์ระบบสังคมออนไลน์อื่นๆจำนวนมากมายได้ทำการเปิดตัวระหว่างปี 2003-2005 โดยได้มีการเริ่มต้นและก่อตั้งบริษัทอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น Google , Yahoo และ MSN LinkedIn ได้กลายเป็นผู้นำทางการตลาด ในด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย โดยในเว็บไซด์จะเป็นการรวมกลุ่มกันในแนวดิ่งเพื่อโฟกัสไปยังกลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ที่รวมกลุ่มคนไว้หลายประเภทได้แก่ กลุ่มคนรักสุนัข ,กลุ่มคนรักสุขภาพ ,กลุ่มคนที่ไปโบสถ์ ,กลุ่มคนรวยและมีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม เมื่อมารวมกลุ่มกันในระบบสังคมออนไลน์ แล้วจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งทาง MySpace เต็มไปด้วยคู่แข่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License