Competitors

Twitter

Twitter ก่อตั้งขึ้นหลัง Facebook ประมาณ 2 ปี Facebook เน้นการสื่อสารระหว่างเพื่อนและจำกัดการสื่อสารระหว่างคนแปลกหน้า ในขณะที่ Twitter เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารได้กับทุกคนมากขึ้น status และ message สามารถส่งผ่าน web และ sms ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่า user ของ Twitter สามารถจำกัดกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงการ post ข้อความได้ แต่ 90% ของผู้ใช้กลับเลือกที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การ follow คือการติดตามการเคลื่อนไหวและ update จาก user รายอื่น นอกจากนี้ Twitter ยังเปิดโอกาสให้ใช้สัญญาลักษณ์ @ ตามด้วยชื่อ contract ชื่อ user name เพื่อเป็นการอ้างถึง User รายอื่นการ post และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่อมา

Twitter ถูกใช้ในหลายโอกาสโดยเฉพาะองค์กร และบุคคลมีชื่อเสียง Twitter เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับกลุ่มคนและ fan club เหล่านั้น แม้กระทั่งหน่วยงานสำนักข่าว เช่น CNN Twitter ในการกระจายข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ปี 2006 Twitterได้พัฒนา API ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนา application สำหรับ Twitter ได้ง่ายและสร้างสรรค์มากขึ้น

ปี 2007 Twitter ได้รับรางวัล best blog จาก Southwest interactive festival ,Austin Texas Twitter มีผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านคนในช่วง 2ปีแรก ช่วงฤดูร้อนปี 2008 Facebook พยายาม เข้าซื้อกิจการของ Twitter แต่ไม่ประสบความสำเร็จ Twitter ให้บริการหลาย feature ที่ Facebookไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้บริการ Twitter ได้รับ newsfeed แบบ real time ในขณะที่ Facebook ต้องรอหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงจึงได้รับการ update

ปี 2009 Facebook ปรับรูปแบบการ design ให้ใกล้เคียงกับ Twitter มากขึ้น เช่น การเพิ่ม Highlight ด้านข้าง ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสิ่งที่สนใจได้ง่ายขึ้น การเพิ่มพื้นที่สำหรับการ post ข้อความ การใช้เครื่องหมาย @ นำหน้าชื่อ การ tag ผู้ใช้รายอื่นเมื่อ update status สิ่งที่สำคัญที่สุดในการ update ครั้งนี้คือ Facebook ได้เปิดให้ user สามารถใช้บริการ real -time update ได้เป็นครั้งแรก หลังจากนั้น Facebook ได้มีการ upgrade การค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเพื่อน กลุ่มคน และเพจ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ Facebook ยังเพิ่ม option share to everyone ในลักษณะเดียวกับ Twitter อีกด้วย

Google

Google ยักษ์ใหญ่ในโลก internet ได้พัฒนา social network ของตัวเองครั้งแรกในชื่อ Orkut ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศ India และ Brazil ในปี 2007 Google จาก Orkut เป็น Opensocial ซึ่งใช้รูปแบคำสั่งที่เป็นสากล XML , HTML และ JavaScript ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนา Application ซึ่งรองรับการทำงานได้หลายระบบ เช่น MySpace , Hi 5 เป็นต้น แต่นักพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงเน้นการพัฒนาให้กับ social network ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า เช่น Facebook ดังนั้น Application ของ Opensocial จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจาก Opensocial ไม่อนุญาตให้ Application โพสข้อความ update ใน user profile นอกจากนี้ opensocial ไม่อนุญาตให้ มีการ share ข้อมูลระหว่าง social network

ในปี 2008 Google พัฒนา friend connect เพื่อตอบโต้ Facebook โดย Friend connect อนุญาตให้ผู้ใช้ Google เข้าถึงสังคมของผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับ social network ที่ผ่านมาของ Google เนื่องจาก Google ไม่มีข้อมูลวงสังคมของผู้ใช้ ในปี 2010 Google พัฒนาการ update แบบ real time Dubbed Google buzz ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยการผูกติดกับผู้ใช้บริการ Google email service ( Gmail )แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกัน จากกฏหมายด้านความเป็นส่วนตัว

ในปี 2011 Google พัฒนา Google plus ซึ่งสามารถเพิ่มผู้ใช้บริการถึง 10 ล้านคนในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ Google+ มีความสามารถในการทำ VDO chat เป็นกลุ่มได้มากกว่า 10 คนซึ่ง Facebook ไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ Google+ สามารถกำหนดวงกลุ่มเพื่อนได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถควบคุมการสนทนา การโพสรูป ของแต่ละกลุ่มได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License