Facebooks Early Years

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2004 Mark Zuckerberg นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Harvard และเพื่อนร่วมห้องอีกสองคนของเขา ได้สร้าง Facebook รุ่นเริ่มต้นเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการรวบรวมทะเบียนรายชื่อของการทำสมุดรายนามแบบสีของมหาวิทยาลัย Harvard โดย Facebook ได้มีความคล้ายเคียงกันกับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบอื่นที่ใช้ชื่อผู้ใช้และประวัติข้อมูลในการติดต่อกับเพื่อนคนอื่นๆอย่างไรก็ตาม Facebook ได้มีความแตกต่างจำกระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบอื่น โดยในช่วงแรกจะถูกจำกัดแค่สมาชิกที่ใช้อีเมล์ “.edu” เท่านั้น Zuckerberg ได้อธิบายว่า “คนเรามีเพื่อน มีคนที่คุ้นเคยและมีเครือข่ายธุรกิจอยู่แล้ว ดังนั้น แทนที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่ เราจึงเพียงแค่นำทางพวกเขาเท่านั้น”

Facebook ได้ถูกจำกัดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติ ได้แค่เพียงเฉพาะสมาชิกในมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย Harvard สามารถที่จะเข้าถึงประวัติข้อมูลของนักศึกษาคนอื่นที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย Harvard ได้ ซึ่งสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมความไว้วางใจในการที่จะแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน Zuckerberg ได้อธิบายว่า “คนเรามีข้อมูลที่ไม่ต้องการที่จะแบ่งปันกับทุกคน ถ้าคุณให้พวกมีส่วนร่วมในการควบคุมว่าข้อมูลไหนที่ต้องการจะแบ่งปันหรือใครที่พวกเขาต้องการจะแบ่งปันด้วยได้ พวกเขาจะแบ่งปันข้อมูลกันอย่างมากขึ้นแน่นอน” ตัวอย่าง เช่น หนึ่งในสามของสมาชิกผู้ใช้งานได้มีการแบ่งปันเบอร์มือถือให้แก่กัน

ภายในหนึ่งเดือนหลังจากการเปิดตัว เกือบ 3 ใน 4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard ได้ทำการสมัครใช้งาน Facebook ได้มีการเผยแพร่อย่างรวดเร็วข้ามมหาวิทยาลัยโดยมีการส่งคำเชิญออนไลน์และการบอกแบบปากต่อปาก ในเดือน มิถุนายน 2004 เป็นระยะเวลาเพียงสี่เดือนเท่านั้นหลังจากเปิดตัวFacebook ได้ให้บริการเกือบ 30 มหาวิทยาลัยและมีผู้ใช้งานถึง 150,000 คน และในตอนนั้น Zuckerberg ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย Harvard และได้ย้ายไปยัง California เพื่อที่จะทำ Facebook อย่างเต็มที่

ต่อมาภายหลังได้มีการขยายไปมากกว่า 800 มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา โดยเกือบ 85% ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก และ 60% มีการเข้าเว็บไซด์ทุกวัน Facebook สามารถที่จะจัดการกับสมาชิกที่มีจำนวนมากได้ เพราะว่าทุกๆ มหาวิทยาลัยมี server และ Facebook ได้มีการจำกัดบางรูปแบบของการทำงานไว้ เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถดูได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น

ในปี2005 Facebook ได้เพิ่มรูปแบบการแบ่งปันรูปภาพ และขยายตัวเข้าไปยังระดับมัธยม การพัฒนาทั้งสองอย่างนี้ทำให้ Facebook มีผู้ใช้งานจำนวนมากถึง 5.5 ล้านคน ในปลายปี 2005 สถานะทางการเงินของ Facebook ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มการลงทุน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐจำกนักลงทุน Angel investor และ Peter Thiel ผู้ร่วมก่อตั้ง Paypal ในเดือนพฤษภาคม ปี 2005 Facebook มีรายได้เพิ่มขึ้น ถึง 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Accel Partner และ Thiel และรวมเป็นมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 11 เดือนต่อมา บริษัทได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีกเป็น 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจำก Greylock Partner,Meritech Capital Partner,Accel และ Thiel โดยมูลค่ารวมของบริษัทมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงฤดูร้อน ปี 2006 Zuckerberg ได้ปฎิเสธข้อเสนอจากทาง Yahoo ที่เสนอซื้อ Facebook ในมูลค่า1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัท Facebook จะมีมูลค่ามากกว่านั้นด้วยตัวของบริษัทเอง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License