MEGUIR’s CAR CARE DATABASE

ระบบฐานข้อมูลทางด้านบริการร้านล้างรถครบวงจร MEGUIR’s

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการและการซื้อสิ้นค้าของลูกค้า เพื่อ ประโยชน์ในการค้นหา เรียกใช้ และแก้ไขได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว
 2. เพื่อลดความผิดพลาดจากการจดจำข้อมูลบริการและ หรือ สินค้า คลาดเคลื่อนหรือ ผิดพลาดของพนักงานในร้าน
 3. เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการทำการตลาด โดยการนำข้อมูลที่ได้ในการจัดเก็บมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้าง promotion/package ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลักของทางร้าน
 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ จัดการพนักงานในร้านให้มีต้นทุนต่ำสุด โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วงเวลาการเข้าใช้บริการของลูกค้า พร้อมวิเคราะห์ผลสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ และ หรือ promotions ของพนักงานแต่ละราย

ขอบเขต

 1. สามารถทำการบันทึก, จัดเก็บ และแก้ไขข้อมูลลูกค้ารายคน รวมทั้งข้อมูลบริการ, สินค้า และ promotions ได้
 2. สามารถทำการบันทึกการใช้บริการ, การซื้อสินค้า และการซื้อ promotions ของลูกค้าแต่ละราย ได้
 3. สามารถทำการบันทึกผลสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ และ หรือ promotions ของพนักงานแต่ละราย

วิธีการดำเนินงาน
1.ระบบงานเดิม
ร้านล้างรถครบวงจร MEGUIR’s ตั้งอยู่ที่ the scene town in town. ซอยลาดพร้าว 94 (ปัจจมิตร) แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ บริหารจัดการโดย นายสมพงษ์ อธิศัยตระกูลเจ้าของร้าน มีพนักงาน 22 คน การบริหารจัดการของร้านเกี่ยวกับบริการล้าง อัด ฉีด บริการล้างสี ดูดฝุ่น บริการล้างห้องเครื่อง ขัดเคลือบผิว และ อื่นๆ รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรถครบวงจรbrand MEQUIR’s อาทิเช่น แชมพูล้างรถ น้ำยัดขัดขจัดคราบฝังลึก ผ้าเช็ดรถชาร์มัวส์ และ อื่น ๆ

ข้อมูลของหน่วยงาน
ด้านการบริการ ร้าน MEGUIR’s ให้บริการรถยนต์ครบทุกขนาด ผ่านทางกลุ่มประเภทการให้บริการเหล่านี้

 • ล้าง ทำความสะอาด
 • ล้างเตรียมสภาพพื้นผิว เคลือบสี
 • บำรุงรักษาฟื้นฟูภายนอก
 • ขจัดคราบ ลบรอย ชัดเงา ฟื้นฟูสภาพ
 • บำรุงรักษา ฟื้นฟูภายใน

รูปที่ 1 แสดงรายการการให้บริการของทางร้านพร้อมอัตราการให้บริการ
g4q41.jpg

ทางร้านได้จำแนกรถที่มีใช้โดยทั่วไปตามขนาดของรถดังนี้

 • Size S เช่น: Vios, Yaris, City, Jazz, Aveo, Brio, March, Proton-Savvy Mini Cooper, Austin, Mira, Civic 3 Dr., Fiesta, Colt, Starlet, Mazda2, MX-5
 • Size M เช่น: กระบะ2 ประตู, Altis, Lancer, Neo, Civic, Mazda3, Tida,Focus, Optra, Impressa, Evolution, BMW S-3, Benz C-Class, SAAB 900,9-3,Sunny
 • Size L เช่น: กระบะตอนครึ่ง, Camry, Accord, Teana, Cefiro, Cruze, Zafira,Wish,Freed,Space_Wagon,BMW S-5, Benz E-Class, Benz C-Class, Volvo, SAAB 9000,9-5
 • Size XL เช่น: กระบะ4 ประตูใส่หลังคา, CRV, Fortuner, Harrier, Escape,Advanture, MU-7, Space wagon,
 • Size XXL เช่น: รถตู้ full size เช่น Hiace, Ventury, Commutor, Benz Vito, Volk, Caravelle,Alphard

ด้านสินค้าทางร้านเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรถครบวงจร brand MEQUIR’s มากมายหลายชนิด ดังปรากฏในตารางที่ 1

sf0m1.jpg
ตารางที่ 1 แสดงรายการสินค้าของร้านล้างรถรบวงจร MEQUIR’

นอกเหนือจากนี้ ทางร้านยังนำเสนอรูปแบบการขายแบบผสมระหว่าง การให้บริการ และ ขายสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า ผ่านทาง Promotions ดังปรากฎในตารางที่ 2

sf0m1.jpg
ตารางที่ 2 แสดงรายการ Promotions ของร้านล้างรถรบวงจร MEQUIR’s

ปัญหาของระบบ
เนื่องจากทางร้านยังไม่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Excel file แยกลำดับเวลาของข้อมูลโดยใช้ sheet ของ Excel ซึ่งสามารถสรุปข้อเสียได้ดังนี้:

 1. ยากในการเข้าถึงข้อมูล และ ต้องใช้เวลาในการค้นหา
 2. ยากในการจัดเก็บ
 3. การจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการ หรือ ซื้อสิ้นค้าของลูกค้าไม่ถือว่ามีคุณภาพ บางข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่สมบูรณ์ มีความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของข้อมูล
 4. ตรวจพบความผิดพลาดของตัวข้อมูลจากการจัดเก็บโดยทั่วไป
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ tool ขั้นสูงของ MS Excel ทำได้ยาก เพราะไม่มีความเป็นมาจรฐานของข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาระบบงานเดิม ควรนำระบบฐานข้อมูลมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำจัดปัญหาที่กล่าวข้างต้น และ สร้างระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูล พร้อมสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และออกรายงานที่ต้องการตามระยะเวลานั้น ๆ

2.ระบบงานใหม่
ระบบงานใหม่ถูกออกแบบโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เนื่องจากใช้งานง่าย ใช้การทำงานร่วมกับข้อมูลในรูปของตาราง (ที่ทางร้านมีอยู่เบื้องต้นแล้ว) ที่ข้อมูลแต่ละแถวจะหมายถึงเรคอร์ด ส่วนข้อมูลแต่ละคอลัมน์จะหมายถึงแต่ละฟิลด์

2.1 ER Diagram
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table โดยใช้ Primary Key ของแต่ละ Table เป็นตัวเชื่อม เพื่อนำข้อมูลจาก Table ต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ระบบงานใหม่จะมี Table หรือ เอนทิตี้อยู่ 10 เอนทิตี้ ที่ต่างมีฟิลด์ที่นำมาจับคู่กันได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง Table สามารถอธิบายได้ดังนี้

รูปที่ 2: ER Diagram ของระบบงานใหม่

dgzr1.jpgrffa1.jpg
ตารางที่ 3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Table (One-to-Many)7jom1.jpg
ตารางที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Table (Many-to-Many)

2.2Data Dictionary

Car Table

r1np1.jpg

Customer Table

c8b71.jpg

Employee Table

d94g1.jpg

Invoice Table

y14c1.jpg

Product Table

vm5s1.jpg

Promotion Table

xzzp1.jpg

Service Table

v3df1.jpg

2.3Query Data
1.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่ทำรายได้หลักให้แก่ร้านโดยดูจาก เพศ และ อายุ เพื่อ ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด

koy31.jpgsdmh1.jpg

2.วิเคราะห์ช่วงเวลาที่ลูกค้านำรถเข้ามารับบริการ มากสุด หรือ น้อยสุดในแต่ละช่วงของวัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจ้างพนักงาน เพื่อให้ร้านมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

kuvh1.jpgik7l1.jpg

3.วิเคราะห์โปรโมชั่นที่ได้รับความนิยมมากสุด น้อยสุด เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโปรโมชั่นให้ตอบโจทก์ลูกค้าโดยรวม

dbrv1.jpgfouu1.jpg

4.วิเคราะห์ความสำเร็จในการนำเสนอขายสินค้า เสนอตัวโปรโมชั่นและบริการ ของพนักงานแต่ละราย โดยดูจากรายได้รวมที่ปรากฏใน Invoice ที่มีชื่อของพนักงานรายชื่อนั้นๆ ปรากฏอยู่

8rp11.jpgjauy1.jpg

5.วิเคราะห์ขนาดรถที่ลูกค้านำมารับริการมากที่สุด เพื่อประโยน์ในการวางแผนจัดการพื้นที่ภายในร้านให้พร้อมรองรับ และใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้มากที่สุด

u5ti1.jpge9ro1.jpg

ASSIGNMENT
MEGUIR’s CAR CARE DATABASE
เสนอ
Asst. Prof. Danuvasin Charoen, Ph.D

สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาว อลิสรา กิตติรัตนโยธิน ID. 5520221002
2. นางสาว กนกวรรณ กิจชระภูมิ ID. 5520221006
3. นางสาว บุญญรัตน์ โตกทอง ID. 5520221026
4. นาย ศรายุทธ จันทร์เมืองไทย ID. 5520221029
5. นางสาว จิตรลดา ตุงคะสามน ID. 5520221033

This report is part of
Information Technology and Management BA. 5600

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License