Inline shopping

โลกแห่งสังคมเครือข่าย (Networked Society) ยุคปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเลือกที่จะสลับปรับเปลี่ยนระหว่างโลกออฟไลน์ (โลกปัจจุบัน)

news_img_480036_1.jpg

กับโลกออนไลน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และอีกไม่นานเราคงไม่สามารถแยกโลกออนไลน์ ออกจากโลกออฟไลน์ได้อย่างเด็ดขาด เพราะคนยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

เกือบ 40% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกล้วนเข้าสู่โลกออนไลน์ก่อนที่จะลุกขึ้นจากเตียงด้วยซ้ำ และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ โมบาย แอพพลิเคชั่น นั่นเองมีส่วนสำคัญส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อและชอบปิงอีกด้วย

รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เรื่อง "In-Line Shopping" ที่ร่วมกันเขียนโดย Copenhagen Institute for Futures Studies และ Ericsson ConsumerLab รายงานนี้ใช้ข้อมูลจากผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ช่วงปี 2555 และแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคนิยมใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการเลือกซื้อของ เพื่อช่วยในการตัดสินใจมากกว่า คิดเป็นสัดส่วนราว 39% ของผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนในสหรัฐเลทีเดีย ขณะที่ 4 ใน 10 ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในสหรัฐฯ ใช้โทรศัพท์ของพวกเขาในการจ่ายเงินเล็กๆ น้อยๆ ใช้สแกนบาร์โค้ดสินค้า หรือใช้ดาวน์โหลดคูปองต่างๆ เป็นต้น

รายงานนี้ยังชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยให้คำนิยามว่า อิน-ไลน์ ชอปปิง (in-line shopping) ซึ่งหมายถึง การที่ผู้บริโภคนิยมใช้ทั้งการเลือกซื้อของบนอินเทอร์เน็ต และการเข้าไปดูของที่ร้านจริงๆ (in-store shopping) ควบคู่กันไป หรือในอีกแง่หนึ่ง หมายถึง การที่ผู้บริโภคมักต้องการเห็น สัมผัส ลองสินค้า เปรียบเทียบราคา เข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านั้น และรวมไปถึงการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าโดยไม่ต้องต่อแถวรอ

"ไมเคิล บีเยอร์" หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ อีริคสัน คอนซูมเมอร์แล็บ บอกว่า ผู้บริโภคล้วนต้องเลือกซื้อของหลากชนิด เป็นประจำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การชอปปิงกลายเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายย่อมเป็นที่ต้องการ และในลักษณะเช่นเดียวกันที่ผู้คนต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แบบทุกที่ทุกเวลา พวกเขาควรจะสามารถซื้อของได้ในทันทีที่ต้องการหรือมีความจำเป็นด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าต่างๆ ควรทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และปรับตัวให้ทัน เพื่อความสำเร็จในอนาคตต่อไป

โดยรวมแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน มักมีความสนใจเลือกซื้อของแบบออนไลน์ มากกว่าผู้ที่ไม่มี และพบว่า จาก 8 ใน 12 ประเภทสินค้าที่ได้มีการสำรวจ ผู้บริโภคนิยมใช้ทั้งการเข้าไปดูสินค้าจริงในร้าน ควบคู่ไปกับการใช้ช่องทางออนไลน์มากกว่าที่จะตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว

"อิน-ไลน์ชอบปิง" จึงกลายเป็น คำนิยามใหม่ที่สะท้อนพฤติกรรมการชอบปิงของผู้บริโภค ที่จะเลือกดูสินค้าของจริงในร้านค้าควบคู่ไปกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยตรง ผู้ขายสินค้าจะได้รับประโยชน์ หากเข้าใจผู้บริโภค ที่ต้องการซื้อสินค้าให้ได้ในทันทีที่อยากได้ และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทั้งในร้านค้าจริงและบนช่องทางออนไลน์ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/global/20121128/480036/อินไลน์-ชอปปิง-เทรนด์นักชอปยุคใหม่.html


วิเคราะห์

จากบทความข้างต้นทำให้เราได้เห็นว่า IT ได้เปิดโอกาสให้กับธุรกิจ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ขายก็สามารถขายสินค้าโดยไม่มีหน้าร้าน เป็นการลดต้นทุน และยังสามารถประชาสัมพันธ์ร้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเงินทุนน้อยได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ส่วนผู้ซื้อเองก็มีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้น เข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้มากขึ้น เปรียบเทียบราคา อัพเดทสินค้าโดยไม่ต้องไปเดินหา นับเป็นประโยชน์และถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีต่อธุรกิจ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License