5 BYOD Pitfalls and How You Can Avoid Them

http://www.cio.com/article/735159/5_BYOD_Pitfalls_and_How_You_Can_Avoid_Them

5 หลุมพรางของ Bring your own device และจะทำอย่างไรให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มันจะนำ Device ส่วนตัวไปที่ทำงานเสมอ และใช้สิ่งเหล่านั้นในการทำงานด้วย เช่น การรับส่ง Email, ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน หรือแม้กระทั้งติดต่อกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น แต่ว่าในบางครั้งบริษัทก็ไม่ต้องการให้ความลับภายในองค์กรรั่วไหล จึงต้องเข้ามาควบคุมดูแลตรงจุดนี้ หรือทางบริษัทต้องการให้พนักงานใช้ Application บางอย่างเหมือนกันก็ทำให้เกิดกฏขึ้นกับอุปกรณ์ส่วนตัวที่นำติดตัวมาที่ทำงาน และกฏเหล่านั้นก็มาพร้อมกับหลุมพรางบางอย่างด้วยเช่นเดียวกัน

artwork.jpg

Pitfall 1: An 'Open Door' Attitude Toward Apps
บาง Application เป็นอันตรายต่อการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร เช่น Angry Birds เป็นต้น

images?q=tbn:ANd9GcSbAB37fBUvVIywDbTYa2pVjTW8a6H3NjTOn4woufyoQVZparu6

เพราะ Application เหล่านี้จะเป็นการเปิดประตูไปสู่ malware หรือไวรัสต่างๆ
เพราะฉะนั้นทางบริษัทจะต้องมั่นใจให้ได้ว่าจะมีเพียง Application ที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะอยู่บน Device ที่พนักงานนำมาใช้งาน เช่น iWorks

iWorkBackground.jpg

และ GoodReader เป็นต้น

GoodReader_Logo.jpg

Pitfall 2: Playing the Role of Big Brother
แน่นอนว่าเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงาน เราจะต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปสำหรับอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของบริษัทไว้ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส่วนตัวของเราได้ ในจุดๆนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งพนักงานและทางบริษัทเองต้องหาจุดสมดุลให้เจอว่าจะคงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวไว้ในระดับใด

images?q=tbn:ANd9GcT86spkAYGvthwioIZaK5w8eyQ_RYTyoyoS8fxYmGeoU3xa_pSXAA420-how-to-security-privacy.imgcache.rev1307030733582.jpg

Pitfall 3: Ignoring Usage Tracking

การ Tracking บางอย่างควรที่จะละเว้นไว้บ้าง โดยเฉพาะการออกนอกพื้นที่การควบคุม

mobile-phone-gps-tracking.jpg

Pitfall 4: Allowing Rogue BYOD Phones and Tablets

การที่จะใช้ BYOD ทางบริษัทจะต้องไม่ให้ Phones และ Tablets ทุกเครื่อง jail-broken หรือ rooted เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Rootjailfinal.jpg

Pitfall 5: Giving BYOD Policies Short Shrift

Communication เกี่ยวกับ BYOD ระหว่าง IT และพนักงาน มักจะมีปัญหาในการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน

it-employee-confidence-dips-slightly-but-majority-of-americans-comfortab_372_390087_0_14077597_500-300x200.jpg

จุดแข็ง (Strength)
ปัจจุบันนี้ BYOD เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน เพราะว่าทุกคนสามารถเข้าถึง Smart Phone และ Tablet ได้ง่ายขึ้น แต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้ทุกคนในองค์กรใช้ตามความพึงพอใจและทุนทรัพย์ของตัวเอง บริษัทไม่ต้องเสียต้นทุนตรงส่วนนี้ให้แก่พนักงาน เพราะถือว่าเป็นของส่วนตัวที่ทางพนักงานเต็มใจที่จะนำของเหล่านี้มาใช้เพื่อความสะดวกของตัวเองเป็นหลัก ทางบริษัทก็ประหยัดงบประมาณไปหลายส่วน
จุดอ่อน(Weakness)
เมื่อมีการใช้ BYOD มากก็ทำให้ข้อมูลขององค์กรสามารถรั่วไหลได้ง่าย ไม่สามารถควบคุมการใช้งานของพนักงานได้ เนื่องจากเป็นของส่วนตัว การที่จะให้พนักงานยินยอมที่จะถูกควบคุมของส่วนตัว และทำให้เสียความส่วนตัวไปนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องอาศัยการพูดคุยกันภายในองค์กร การหาจุดสมดุลของทั้งบริษัทและพนักงานเป็นสิ่งที่จำเป็น และทางบริษัทแม้ว่าจะไม่ต้องเสียค่า Device แต่ก็ต้องเสียค่าระบบที่จะควบคุมการใช้ Device อยู่ดี
โอกาส(Opportunity)
ในอนาคต BYOD จะมีการใช้มากยิ่งขึ้นและจะเกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงานอย่างแน่นอน หากทางบริษัทสามารถจัดการได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทางพนักงานเองก็ต้องยอมรับในความเป็นไปในอนาคต และปรับตัวกับหลายๆสิ่งด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ควรยินยอมและเต็มใจจากทั้งสองฝ่าย
อุปสรรค(Threat)
ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นความลับของบริษัท หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคล หากไม่มีความเข้าใจกันก็เป็นไปได้ยากที่จะห้ามไม่ให้พนักงานไม่นำของส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงาน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License