It Report 2

1.Garmin เปิดตัว HUD ฉายแผนที่นำทางบนกระจกหน้ารถยนต์/ นางสาวพิมพ์ธิดา บุบผะเรณู ID: 5520221001
2.Ten things I'm happy Apple is fixing in iOS 7 / นางสาวอภิสรา กิตติรัตนโยธิน ID: 5520221002
3.สำรวจตลาด E-Commerce ในสหรัฐฯคาดมีมูลค่ามากกว่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2017 (Infographic) / นางสาวพิมพ์สิริ จันทร์สุวรรณ ID: 5520221003
4.เตือน'คิวอาร์โค้ด'อันตราย แนะให้สแกนก่อนรับลิงก์เว็บไซต์ / นางสาวพินิตา โชติกเสถียร ID: 5520221004
5.เรื่อง " NOKIA " เปิดศึกสมาร์ทโฟน เทียบสเปคสินค้าชนคู่แข่ง/ นางสาวชญานิศ ทองอั๋น ID: 5520221005
6.เรื่อง / ชื่อ ID: 5520221006
7.5 BYOD Pitfalls and How You Can Avoid Them / ชื่อ นางสาวรวี เจริญไวยเจตน์ ID: 5520221007
8.3D printer creates lithium-ion batteries the size of grain of sand / ชื่อ นางสาวหทัยกาญจน์ จิรพิทักษ์กุล ID: 5520221008
9.Iris scans are the new school IDs / ชื่อ นายภาสกร อุณหรงธรรม ID: 5520221009
10.เรื่อง / ชื่อ ID: 5520221010
11.เรื่อง: กล้องดิจิตอล Mirrorless Samsung NX300 สมบูรณ์แบบราวกับใช้เวทย์มนตร์ / ชื่อ นางสาวโศรัญญา ลิมอักษร ID: 5520221011
12.เรื่อง: การลดลงของยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC) ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ / ชื่อ นาย สุชาติ กนกพูนสิน ID: 5520221012
13.เรื่อง: เทคโนโลยี เมาร์ ระบบ Motion Sensor / ชื่อ: Yanchun Mo / ID: 5220221013
14.นวัตกรรม Samsung Galaxy S4 Zoom Smartphone และ Galaxy NX กล้อง Mirrorless ระบบ Android ตัวแรกของโลก / นายพิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์ ID: 5520221014
15.Facebook Announces Video on Instagram / นางสาวพนิตพร ตระกูลมุทุตาID: 5520221016
16.เรื่อง / ชื่อ ID: 5520221018
17.เรื่อง ICT .เผยผลสำรวจไทยใช้เน็ตเพิ่มขึ้นเท่าตัวในรอบ 10 ปี / ชื่อ นาย ชาคริต อนุสนธิ์อดิสัย ID: 5520221019
18.ไมโครซอฟท์ดัน "วินโดว์ส 8.1" ปลุกนักพัฒนา / นางสาวกมลพร อุดมวิทยาธร ID: 5520221020
19.UIH เปิดตัว Could Service เสริมศักยภาพออนไลน์ / นางสาวแพรวเพ็ญ เพ็ญศิริโรจน์ ID: 5520221021
20."Tesla Model S สามารถใช้แอพสั่งการทำงานผ่าน Google Glass" / นางสาวสุวิมล ตั้งจิตพรหม ID: 5520221023
21.Digital TV licences / นางสาวทิพย์รัตน์ นาคปฐม ID: 5520221024
22.Microsoft develops 3D touchscreen with tactile feedback/ นางสาวชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ ID: 5520221025
23.เปิดตัวถุงเท้า แหวน นาฬิกาอัจฉริยะ/ นางสาวบุญญรัตน์ โตกทอง ID: 5520221026
24.จุดพลุ Dropbox Platform อาสาแทนที่ “ฮาร์ดไดรฟ์” / นางสาวพรทิพย์ ขจิตวิทยกุล ID: 5520221027
25.ทรูเปิดตัว “ไอทรูมาร์ท (iTrueMart)” เว็บไซต์ชอปปิงออนไลน์ หนุนเป็นห้างแบรนด์เนมบนโลกดิจิทัล / น.ส.บุษราคัม พรมชัย ID: 5520221028
26.เรื่อง / ชื่อ ID: 5520221029
27.A Facebook Reader could prove a mobile boon/นางสาววินิตา รัตนวราหะ ID:5520221030
28.The Next Frontier of Navigation : In-Location Positioning /น.ส. สุกัญญา ศรีมงคลงาม ID: 5520221031
29.How to Compete When IT Is Abundant / นายก้องเกียรติ สำอางศรี ID: 5520221032
30.เรื่องโมบาย-แบงกิ้ง-สีสันยุคสมาร์ทโฟน / ชื่อ จิตรลดา ตุงคะสามน ID: 5520221033
31./ ชื่อ ID: 5520221034
32.บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาหารด้วยแผ่น QR Code ที่กินได้ / นางสาววราภรณ์ อินทร์ด้วง ID: 5520221035
33.ไมโครซอฟท์ผลักดัน “ออฟฟิศ 365” เจาะเอสเอ็มอี 2.65 ล้านราย / นางสาวแวววดี แววหงษ์ ID: 5520221036

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License