Major Cineplex

Major Cineplex รู้มาตลอดว่า SM นั้นจะเข้ามีบทบาทต่อธุรกิจของตัวเองอย่างแน่นอน สิ่งที่ผู้บริหารอย่าง คุณ วิชา พูลวรลักษณ์ ก็เริ่มปรับการบริหาร SM ให้สอดคล้องกับสภาวะ Lifestyle ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งที่เขาได้ดำเนินการ คืออย่าทำ Website เพื่อให้คนเข้า แต่จงเข้าหาลูกค้าด้วย โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าหากลุ่มเป้าหมาย ช่วงแรกก็ใช้วิธีง่ายๆ คือ ส่ง email ให้ลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง

และเมื่อ SM เริ่มเข้ามา ทั้ง Facebook , Twitter , Youtube , Line หรือ อื่นๆ ก็ทำให้เขาสามารถต่อยอด การเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และการกระจายข้อมูลก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว

flickr:9287988749

Online booking คือ หัวใจหลักของ Major Cinepplex.com กว่า 40% ที่มีการใช้ Online Booking ซึ่ง Major มองว่า ถ้าทุกอย่างสามารถทราบได้ล่วงหน้า การบริหารจัดการก็จะง่ายมากขึ้นหลายเท่าตัว อีกหน่อยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคนมาดูหนังต้องมาเข้าแถวหน้า Box office กันอีกแล้ว

flickr:9290767734

เพราะฉะนั้น Major ไม่ได้แค่ขายเฉพาะตั๋ว แต่เป็นการขาย Service ขายความสะดวกแก่ลูกค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ แนะนำ เกี่ยวกับ E-Ticket อย่างต่อเนื่อง ให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้น

ในขณะเดียวกัน Major ก็ใช้ช่องทาง SM online ต่างๆ เป็นประชาสัมพันธ์ไปด้วยอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน Major มีการส่ง email ในรูปแบบ E-Entertainment ไปให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และสามารถ Link เข้าสู่ Website ได้อย่างง่ายดาย

flickr:9290767992

เทคนิคของของ Major Cineplex

  1. เน้นให้ความสะดวกกับลูกค้า ในการซื้อตั๋วชมภาพยนต์ ซึ่งจะมุ่งไปที่ E-Ticket โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ คือ 50% ของตั๋ว จะต้องผ่านรูปแบบ E-Ticket
  2. การบริหารคอนเทนต์ มีหลักการคือ การฉายภาพยนต์ ก็คือสื่ออย่างหนึ่ง ดังนั้นภาพยนต์จะต้องสามารถสร้างรายได้มากกว่าค่าตั๋วหนัง แต่การเพิ่มการโฆษณาสินค้าเข้าไป ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กำลังสร้างรายได้ให้ Major อย่างต่อเนื่อง
  3. การป้อน โปรโมชั่น เพิ่มเติมจาก บริษัทผู้ผลิตหนัง แล้วโปรโมตใน SM เพื่อให้คนเข้ามาร่วมสนุกและเข้ามาชมภาพยนต์มากขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ Major ทำมาอย่างต่อเนื่อง
  4. การทำ Web และ SM ของ Major นั้น ไม่ได้มุ่งหวังประชาสัมพันธ์หรือเรียกลูกค้าเท่านั้น แต่มุ่งหวังว่า Feedback จากลูกค้า จะนำมาปรับการบริการให้ดีและตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น

Source:

http://www.flickr.com/photos/98867301@N05/9287988749/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/98867301@N05/9290767734/
http://www.flickr.com/photos/98867301@N05/9290767992/in/photostream/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License