News Feed

ความสำเร็จของ Facebook คือการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในเดือนกันยายน ปี 2006 Facebook ได้นำเสนอ News Feed (ข่าวใหม่) ที่อยู่หน้าแรกของ Facebook ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ใช้ที่เป็นเพื่อนของคุณ กิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง“สถานะ” การอัพโหลดรูปภาพหรือการขอเป็นเพื่อน Zuckerberg ได้อธิบายว่า “มันเป็นข้อมูลของผู้ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ การสรุปทำให้สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคนที่เราใส่ใจได้”

Facebook ใช้การจัดการข้อมูลโดยการใช้ระบบอัลกอริทึม โดยจะเลือกข้อมูลส่วนย่อยไปวางไว้ในหน้า News Feed ของผู้ใช้ วิศวกรได้บอกว่า “ถ้าคุณมีจำนวนเพื่อนเยอะ หน้าแรกของ Facebook ของคุณก็จะแสดงข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ระบบจะเลือกหน่วยย่อยมาจาก AI (artificial intelligence) ที่จะตรวจดูพฤติกรรมการใช้ของเราใน site และระบบทัศนคติ (ระบบจะประมวลผลจากเรื่องราว 1.2 แสนล้านเรื่องราวทุกวัน) และเพิ่มระบบ Mini-feed โดยระบบนี้จะรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ของเพื่อนในเครือข่ายของผู้ใช้

ทั้งๆที่รูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์ แต่ก็จะมีผู้ใช้บางกลุ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและวิจารณ์ News Feed และ Mini-Feed ว่าเป็นสิ่งที่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัว สามวันหลังจากที่ปล่อย Feed ออกมา บริษัทก็ได้เสนอการควบคุมความเป็นส่วนตัว (privacy control) ออกมาด้วยเช่นกัน Zucherberg ได้ออกมากล่าวขอโทษกับสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อดีที่ Zuckerberg ออกมา ตอบรับอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงจากการปล่อย Feed ออกมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่าจำนวนนาทีเฉลี่ยต่อผู้เข้าชม Facebook เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับ 4 เดือนก่อนหน้านี้

Open Registration
ในเดือนเดียวกัน Facebook ได้เปิดให้ลงทะเบียนได้จากที่ทำงานและเปิดให้ทุกคนสามารถสมัครใช้งานได้ โดยได้มีการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆเข้าไปมากมาย เช่น ข้อความ การสร้างกลุ่ม การสร้างเหตุการณ์ การแชร์วิดีโอ กลุ่มสนทนา การสร้างบล็อกส่วนตัว และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยังสามารถใช้ Facebook ได้ด้วยนอกจากนั้นทาง Facebook ได้เริ่มทำการแปลเป็นภาษาอื่นๆ อีกจำนวนมาก หลังจากนั้น 8 เดือน Facebook มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อเดือน จนมีจำนวน 26.7 ล้านคน ในเดือนพฤษภาคม ปี 2007 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าและอายุ 35 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น 2 เท่า อย่างไรก็ตามการเติบโตนี้ Facebook ยังคงมีผู้ใช้เพียง 40% เมื่อเทียบกับ MySpace

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License