Oishi

Oishi ก็ได้ใช้ Social media marketing เป็นช่องทางหนึ่งในการทำ marketing ด้วยเช่นกัน

Facebook fanpage ช่องทางยอดนิยมของบริษัทหลากหลายบริษัท ถึงแม้ว่า page ของ Oishi ซึ่งมีจำนวน Like 797,324 like ซึ่งอาจไม่แรงเท่า Ichitan แต่การทำ social marketing ของ Oishi ก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่มากเลยทีเดียว โดย Oishi ได้ทำการเปิด fagebook fanpage ที่ใช้ชื่อว่า “Oishi news station” ซึ่งมีการ update promotion ต่างๆของทาง Oishi อยู่มากมาย

flickr:9298532731

Oishi Café City- Oishi greentea เป็นเกมที่ Oishi จัดทำขึ้นเพื่อทำการ promote Oishi Greentea กับประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมโดยการใช้ Augmented Really Technology กับการเปิดเกมร้านอาหาร online ซึ่งผู้เล่นต้องปรุงสูตรอาหารให้ได้ตามสูตรของไอชิโอะ ราชาแห่งอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างร้านให้มีคุณภาพทั้งความสะอาดและบริหาร นับได้ว่าเป็นเกม online ที่ผู้คนต่างให้ความสนใจอย่างมาก และเป็นการทำให้ผู้คนได้เรียนรู้ product ของ Oishi มากขึ้น

flickr:9301315470

Oishi fortune cats-Matcha mineral water
มาเนะกิ เนะโกะ แมวนำโชค ที่จะให้คำทำนายประจำวันแก่ผู้ที่ลงหรือเข้ามาเล่นใน application และนอกจากนี้แมวนำโชคตัวนี้ก็สามารถหาโหลดเป็นภาพน่ารักๆได้ในไลน์ ซึ่งก็ถือเป็นการ promote product Oishi อีกช่องทางหนึ่งเช่นกัน

นับได้ว่าช่องทางการทำ Marketing ทาง social media ของ Oishi มีหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทาง facebook fanpage, game online, application ต่างๆบน smart phone , line ซึ่งทำให้ Oishi เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้น

Source:
http://www.facebook.com/oishigroup?ref=ts&fref=ts

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License