แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด

สำหรับโครงการแฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดเป็นโครงการที่จัดให้มีการประกวดภาพยนต์โฆษณาของ Dtac เพื่อชิงทุนการศึกษา ทางแฮปปี้มีความตั้งใจในการจัดประกวดโครงการแฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ด ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ระดับอุดมศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละรูปแบบ และอย่างน้อยน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ ผลงานที่ผลิตจากมันสมองและสองมือของตนเองร่วมกับเพื่อน ๆ ในสถาบัน ซึ่งหลายไอเดียที่น้อง ๆ ส่งเข้าประกวดเข้าขั้นฉีกกรอบความคิดเดิมมาก แฮปปี้มีความยินดีที่ได้เป็นเวทีให้น้อง ๆ นำเสนอผลงานที่ผลิตด้วยฝีมือตนเองปรากฏต่อสาธารณชน ภายใต้หัวข้อที่ทางแฮปปี้กำหนดในปีต่างๆ เช่น แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดภาค 5 “แฮปปี้ ฮ่า ฮ่า”, แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดภาค 7 “ปฎิบัติการณ์สร้างสุข ทราบแล้วแชร์” , แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดภาค 8 “เหตุผลดีๆที่ทำให้คุณเริ่มเล่นเน็ตบนมือถือ” สำหรับผลงานที่เข้ารอบในแต่ละประเภทดีแทคจะนำไปพิจารณาเพื่อผลิตจริง โดยมีค่าแนวคิดและค่าออกแบบนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ สำหรับทุกทีมที่ผลงานได้ทำการผลิตจริงและเผยแพร่สู่สาธารณะ

v0111.jpg

ความสำเร็จ

โครงการแฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดถือเป็นการใช้ crowdsourcing วิธี contest กล่าวได้ว่าโครงการแฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งจากการยอมรับจากนักศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโดยจะเห็นได้จากยอดทีมสมัครประกวดที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี รวมถึงได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยบางแห่ง ที่ได้เริ่มนำแนวคิดการประกวดบรรจุในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้พลังสร้างสรรค์ไอเดียและผลิตงานจริงออกมา เพื่อส่งงานแก่อาจารย์ผู้สอนพร้อมทั้งเข้าประกวดกับโครงการแฮปปี้ไม่ใช่เล่น อวอร์ด เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้จากห้องเรียนสู่การเตรียมตัวเข้าทำงานแบบมืออาชีพหลังจบการศึกษาเช่น
1. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ที่มา:
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183041&catid=176&Itemid=524
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9510000101237
http://phone.thaiza.com/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-4-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/74659/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License