ประกวดสารคดีสั้น “กบจูเนียร์”
pz111.jpg

รายการกบนอกกะลา เป็นรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดี ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ทางรายการได้มีการจัดการประกวดสารคดีสั้นขึ้น มีชื่อโครงการว่า “กบจูเนียร์” โดยให้นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือไม่เกินอาชีวะศึกษาตอนต้นร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยในปี 2012 โครงการกบจูเนียร์ได้จัดการประกวดเป็นปีที่ 5 สำหรับกบจูเนียร์ ปี 5 มีหัวข้อการประกวด คือ “ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21” การประกวดสารคดีสั้น “กบจูเนียร์ ปีที่ 5 “ นี้เป็นเวทีประกวดสารคดีฝีมือเด็ก หนึ่งเดียวในประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วไทย พาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ที่จะสื่อสารการขยับตัวในทุกภาคส่วนของประเทศ ที่กำลังขยับปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21และการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความสำเร็จ

การจัดการประกวดสารคดีสั้นของทางรายการกบนอกกะลานั้นถือเป็นการใช้ crowd sourcing ผ่านวิธี contest ซึ่งถือว่าเป็นการประกวดที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะทำการประกวดปีนี้เข้าปีที่ 5 แล้ว โดยสำหรับสารคดีที่เข้าประกวดก็จะมีการนำออกอากาศในรายการเอง นำเสนอผ่านทาง facebook ของรายการ และมีการ upload เพื่อให้ผู้ชมทั่วไปได้รับชมทาง youtube อีกด้วย

ที่มา:
http://thailandphotocontest.blogspot.sg/2013/06/21.html
http://2.bp.blogspot.com/-jvIjhU-zgxs/UbHyXFuLEwI/AAAAAAAAAWM/2E_RChSmCaA/s1600/banner_19.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License