E-Commerce in Thailand

วิเคราะห์การนำ e-commerce มาใช้กับธุรกิจในประเทศไทย
จากการสำรวจของสำนักสถิติแห่งชาติจะพบได้ว่าในปัจจุบันมีสัดส่วนของธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทำงานไม่เกิน 5 คน)มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.5และเป็นธุรกิจประเภท B2C ร้อยละ 73.3 แต่หากจะพิจารณาตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะพบว่า อุตสาหกรรม แฟชั่น เครื่องประดับ อัญมณีจะมากที่สุดที่คิดเป็น 32.3 รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 17.7 โดยธุรกิจ e-commerce มีทั้งหมดประมาณร้อยละ 54.6 การสำรวจครั้งนี้เก็บรวบรวมในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2554

tem01.jpg

เมื่อพิจารณามูลค่าขายโดยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะพบว่าในปี 2553 เป็นมูลค่าขายที่เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์มากสุด คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงคืออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 19.4 และกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 17.6

q5002.jpg

ส่วนตลาด e-commerce ที่ไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ จะเป็นตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 78.8 ของมูลค่าขายทั้งหมด ส่วนที่ขายไปยังตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 21.2 ซึ่งจะมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและบริการจากหลายประเทศww403.jpg

สำหรับวิธีดูแลลูกค้าที่ระบบ E-commerce ส่วนใหญ่ก็จะใช้ อีเมล์หรือให้ลูกค้าส่งคำถามมาทางหน้าเว็ปไซต์ คิดเป็นร้อยละ 80.4 รองลงมาก็จะเป็น Call Center คิดเป็นร้อยละ 62.6 และใช้ระบบสนทนากับลูกค้าผ่าน Live chat เช่น Msn Skype ประมาณร้อยละ 30.5

qwq04.jpg

จะเห็นได้ว่าธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะอุตสาหกรรมไหนก็ตาม ต่างหันมานำระบบ e-commerce เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีก้าวหน้า จะเห็นได้ว่าหลายๆองค์กร ประสบความสำเร็จจากการนำระบบ e-commerce มาใช้ในการบริหาร เพราะนอกจากจะลดต้นทุนบางอย่างแล้ว ยังช่วยเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และประสบผลสำเร็จในที่สุด

ที่มา http://www.nso.go.th

การใช้ e-commerce ในด้านอื่นๆ
VELAMALL กับช่องทางธุรกิจ บนโลก E-commerce

f1405.jpg

VELAMALL ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้เป็น ศูนย์ รวม และ ศูนย์กลาง ระหว่าง ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้า และ ผู้ที่ต้องการขายสินค้า เพื่อนสมาชิก อาจสงสัยว่า การรวมตัวกัน เป็นตลาดออนไลน์ นั้น ดีกว่า การเปิดเป็น หน้าเว็บ E-commerce
ธรรมดา อย่างไร ก่อนอื่น ขอให้เพื่อน นึก ถึง ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด ขายสินค้า ว่า ทั้งสอง แห่งนี้ สามารถ ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าขาย รวมทั้งข้อดี และประโยชน์ ให้กับร้านค้าที่ เปิดร้าน ในตลาดได้ อย่างไร เช่นเดียวกัน VELAMALL เองก็ช่วยเพิ่มช่องทางการค้าขาย รวมทั้งประโยชน์ ให้ กับเพื่อน สมาชิกได้ในแนวทางเดียวกัน เพราะโดย ทั่วไปแล้ว เมื่อมีแหล่ง ขายสินค้า ที่มีสินค้า หรือ บริการหลากหลาย ก็ย่อม ดึงดูด ใจ กลุ่มผู้ซื้อ หรือสนใจ มา จับจ่ายใช้สอย มากขึ้นนั่นเอง นี่เป็น เหตุผลเบื้องต้นที่ตรงไปตรงมา และ ชัดเจนที่สุด แต่การรวมตัวกันเป็น ตลาดสินค้าออนไลน์ นั้นยัง มีจุดแข็ง ในอีกหลายจุด นอกเหนือจากการเป็นแหล่งรวมผู้ซื้อ เช่น เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ร้านค้า การช่วยโปรโมทและการทำตลาด หรือ แม้กระทั่ง การเป็นแหล่งข้อมูล ใน การพัฒนา ร้านค้า รวมทั้งปัจจัย อื่นๆที่ ไม่สามารถ หาได้ จากการ เปิดเป็น web เดี่ยว ซึ่งเพื่อน สมาชิก ทั้งที่ทำ E-commerce อยู่ แล้ว หรือ ยังไม่ได้ทำแต่มีความสนใจ ไม่ควรมองข้าม เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็น ปัจจัยหนึ่ง ที่อาจทำให้ ประสบความสำเร็จ ได้ ในเวลาที่แสนรวดเร็วเลยทีเดียว
ที่มา http://oxygen.readyplanet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=413184&Ntype=19

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License