Social Media Types

Social Networking

เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน โดยผู้คนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายได้ ตัวอย่าง เช่น Facebook ซึ่งปัจจุบันเราสามารถใช้บริการฟรี แต่จะมีบริการลงโฆษณา ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ www.facebook.com/advertising ซึ่งจะสามารถระบุ target ได้ว่าต้องการสื่อไปยังกลุ่มผู้บริโภคแบบใด อายุเท่าไหร่ จบการศึกษาระดับใด เป็นต้น
ดังนั้นจึงสามารถแบ่งที่มาของรายได้ ของ Social Network ได้ 2 แบบ คือ
1) รายได้ผ่านการโฆษณา เช่น Facebook
2) รายได้จากการขาย Online item เช่น Cyword ของเกาหลี

Publish

เป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ โดยสามารถนำเสนอ Files ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ วีดีโอต่างๆ แตกต่างจากเดิมที่ผู้ใช้จำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา HTML โดยรูปแบบใหม่นี้ผู้ใช้สามารถเขียน Blog ที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อมีผู้คนเข้ามาสนใจเรื่องราวที่เรานำเสนอเป็นจำนวนมาก Blog ของเราก็จะมี Traffic ที่สูง ซึ่งจะนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น Blogger.com, Constant Contact, SlideShare, Wikia, Wikipedia และ Wordpress เป็นต้น ซึ่ง Wikipedia เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด โดยเป็นเว็บไซต์ลักษณะสารานุกรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิกีพีเดีย ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีเนื้อหากว่า 21 ล้านบทความ รวมทั้งการร่วมเขียนจากอาสาสมัครทั่วโลก ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมแก้ไขแทบทุกบทความได้อย่างเสรี

Photo Sharing

เป็นเว็บไซต์ที่มีบริการฝากรูปภาพ และสามารถแชร์รูปภาพกับผู้อื่นได้ เช่น Flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นิยมของผู้เขียนบล็อก เนื่องจากสามารถนำโค้ดรูป มาใช้เขียนในบล็อกได้โดยตรง และมีความสามารถพิเศษในการเขียนคำอธิบายรูปและค้นหาตามชื่อที่เขียนโดย User นอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Photobucket, Picasa, Snapfish, Zoomr, Multiply, Myphotoalbum และ Slideshare เป็นต้น

Podcast

เป็นบริการอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของการแพร่กระจายเสียง (File Audio) โดยบุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดและรับฟังข่าวสารจากเครื่องเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือปัจจุบันเราสามารถที่จะมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองได้ ดดยการเข้าไปใช้อุปกรณ์ Webcam และ Microphone ก็สามารถทำงานได้แล้ว เว็บไซต์ยอดนิยมปัจจุบัน ได้แก่ ITunes, Podbean, Podcast.com, Rhapsody และ podcastalley.com

Video

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการรับฝากไฟล์วีดีโอ และสามารถนำไปเผยแพร่โดยใช้ Embeded Code ไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้ทั่วโลก เช่น Youtube, Brightcove, Google Video, Hulu, Metacafe, Yahoo! Video และ Zoopy เป็นต้น

Microblogging

เป็นการส่งข้อความสั้นระหว่างคนในเครือข่ายเดียวกัน โดยผู้ใช้มี 2 บทบาท คือ ผู้ตาม
( Followes) และผู้ถูกตาม (Followed) อย่าง Twitter โดยลักษณะเนื้อหาจะเป็น Real Time และข้อความที่ Tweet จะไม่เกิน 140 ตัวอักษร ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นจะต้อง Create เนื้อหาจึงจะทำให้มีบุคคลเข้ามา Follwer นอกจากนี้ยังมี Plurk, frazr.com, Jaiku, Friendfeed และ Tumblr เป็นต้น

Livecasting

เป็นเว็บไซตต์ที่ทำออกมาในรูปแบบของรายการสด ทั้งในสื่อของวิทยุ โทรทัศน์ การสนทนา เช่น BlogTalkRadio, Live 365, SHOUTTcast , Talkshoe,operator 11.com และ blib.tv เป็นต้น

Vitual Word

เป็นเว็บไซต์ที่มีการจำลองภาพเสมือนจริง หรือในรูปแบบ 3 มิติ โดยผู้ใช้สามารถออกแบบและสร้างสิ่งก่อสร้างเสมือนจริงเองได้ โดยมีการดำเนินงานลักษณะชุมชน เช่น Second Life ซึ่งปัจจุบันมีหลายสถาบันการศึกษานำมาใช้ในการเรียนการสอนด้วย หรือหลายๆบริษัทก็ได้ทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

Gaming

เป็นรูปแบบเกมส์ที่อาศัยความสัมพันธ์ทางสังคม โดยผู้ใช้สามารถออกแบบควบคุมเนื้อหาเองได้ เช่น Word of Warcraft, Entropia Universe Halo 3 และ EverQuest เป็นต้น

Aggregator

เป็นการรวมเอา Contents จากเว็บไซต์อื่นๆให้อยู่ภายในหน้าเว็บเดียว เพื่อประหยัดเวลาในการเข้าใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อย่าง igoogle ซึ่งเป็นบริการหน้า home page ฟรีของ google ให้เราสามารถเลือกเนื้อหาต่างๆที่สนใจมาวางไว้ อาทิ เช่น ข่าวสารจาก blog ที่เข้าไปดูเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมี my yahoo!, Digg, FriendFeed, Yelp, AOL Explorer และ Blam! เป็นต้น

RSS (Real Simple Syndication)

เป็นการกระจายข่าวสาร โดยให้ผู้ใช้นำ Link ของไฟล์นั้นแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการที่จะติดตามข่าวสาร โดยใช้ RSS Reader เป็นตัวที่นำข่าวสารจากต้นทางแล้วส่งไปยังปลายทางเป็นระยะๆ เช่น Atom, FeedBurner,Pingshot และ Podcast เป้นต้น

Search

การค้นหาข้อมูล นับเป็นสื่อสังคมที่ถูกจัดอันดับโดยพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น Google Search เป็นต้น

Mobile

การใช้ Social Media ในปัจจุบันได้มีการใช้ผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด นอกจากระบุตำแหน่งผู้ใช้ได้แล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแชร์ในระหว่างเครือข่ายสังคม เช่น การใช้ Foursquare ที่เป็นการระบุข้อมูลที่ตั้งของผู้ใช้ (Location) โดยผ่านการ Check in และสามารถเชื่อมต่อกับ Social Media อื่นๆ เช่น Facebook และ Twitter และนอกจากนี้ยังมี airG, Friendstribe.com, Jott, CallWave และ SMS.ac เป็นต้น

Interpersonal

เป็นการติดต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ One-to-One ในปัจจุบันได้มีโปรแกรมต่างๆ เช่น Skype, Google Talk, ichat, Acrobat Connect, Meebo, WebEx และ Doodle.com เป็นต้น

P2P (Peer-to-Peer Networks and Applications)

เป็นระบบเครือข่ายที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์โดยทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเป็น Client และ Sever พร้อมกัน โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไฟล์ระหว่างกันผ่านระบบเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแม่ข่ายในการแจกไฟล์ เช่น eMule, Bit Torrent และ Kasa เป็นต้น

Crowdsourcing

เป็นการกระจายปัญหาไปยังสาธารณะชนเพื่อหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทจะกระจายคำถามไปยังกลุ่มบุคคลขนาดใหญ่ นั่นคือ กลุ่มชน Online ที่เสนอความคิดต่างๆในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บริษัทสามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุด เช่น www.istoockphoto.com และ www.innocentive.com เป็นต้น

Tagging

เป็นการให้อำนาจผู้ใช้ในการระบุข้อมูลหรือจัดหมวดหมู่ลงในสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ และ Video สามารถ Tag หรือให้คำอธิบายข้อมูลได้ เช่น ใครอยู่ในภาพ ถ่ายที่ไหน เป็นต้น ดดย Tag เป็นที่นิยมใน Facebook และ Google map

Social Bookmarking

Social Bookmark การ Bookmark เป็นการบันทึกเว็บไซต์ที่ชื่นชอบและสามรถเรียกดูได้บนอินเตอร์เน็ตแม้ว่าจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของเราก็ตาม และนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถแบ่งปันไปยังบุคคลอื่นและให้คะแนนเรทติ้งได้ เช่น www.delicious.com หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น Social Bookmarking ก็ได้

Print on Demand

เป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่ให้บริการพิมพ์หนังสือให้โดยไม่ต้องผ่านสำนักพิมพ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถ Upload เนื้อหาพร้อมกับตั้งราคา เช่น www.lulu.com
นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบ Social Commerce ที่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. Group Buying เช่น Groupon, Ensogo
2. Facebook Social Plugin เช่น Levi ที่มีการใช้ Pluin เพื่อเชื่อมต่อกับฐานสมาชิก Facebook
3. Facebook Shop หรือการเปิดร้านบน Facebook
4. Shopping recommendation ซึ่งสามารถเพิ่มประสบการณ์ในการ Shopping ให้น่าสนใจมากขึ้นทั้งในเรื่องของการค้นหาและการแสดงความคิดเห็นต่างๆของเครือข่ายสังคม

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License