The Platform And Social Gaming

เวลาต่อมา Facebook Platform ได้รับความนิยมอย่างมากจากในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมนั่นก็คือการสร้างเกมส์บน Facebook บริษัทที่ประสบความสาเร็จมากในช่วงนั้นก็คือบริษัท Zynga ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยนาย Mark Pincus ซึ่ง Zynga ได้เริ่มสร้างเกมส์ออนไลน์จนกลายเป็นที่นิยมตัวอย่างเช่น เกมส์ Texas Hold’em ต่อมาในปี 2009 Zynga ได้เปิดตัวเกมส์ FarmVille ออกมาจนกลายเป็นหนึ่งในเกมส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Facebook อย่างรวดเร็ว สาหรับวัตถุประสงค์ของเกมส์ คือการสร้างฟาร์มเสมือนโดยมีการดำเนินงาน อาทิเช่น การไถพรวนดิน การปลูกพืช และการเก็บเกี่ยวพืช เป็นต้น

Zynga ได้ใช้ความสามารถของ Facebook Platform ในการรวมองค์ประกอบทั้งหมดของเกมส์เอาไว้ ผู้ใช้สามารถกลายเป็น "เพื่อนบ้าน" กับคนอื่นๆ สามารถเยี่ยมชมฟาร์มของกันและกัน ช่วยก่อสร้างส่วนต่างๆ และช่วยให้ภารกิจที่สาคัญอื่นๆ เสร็จสมบูรณ์ได้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เกมส์กลายเป็นเหมือนไวรัส ดังที่เพื่อนๆ ของผู้ใช้จะได้เห็นการปรับปรุงเกมส์บนหน้าโปรไฟล์ของพวกเขา โดยหนึ่งในผู้ใช้อธิบายความน่าสนใจของเกมส์นี้ว่า “เมื่อไหร่ที่ฉันว่างห้านาทีระหว่างประชุม และต้องการจะพักผ่อน ฉันก็จะค้นดู Youtube เข้าอ่านตาม Blog หรือทำบางสิ่งบางอย่าง แต่ในตอนนี้ฉันจะกระโดดไปเล่น FarmVille ทันที ซึ่งห้านาทีที่สามารถใช้ในสิ่งมีค่าน้อย ในตอนนี้ฉันกลับใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนซึ่งมีมูลค่าที่แท้จริงให้ฉัน”

นอกจาก FarmVille แล้ว Zynga ยังได้สร้างเกมส์ที่ได้รับความนิยมอีกหลายเกมส์ตามมา รวมทั้งCity Ville ที่ในเดือนธันวาคม 2010 กลายเป็นเกมส์ที่ล้ำหน้ากว่า FarmVille คือกลายเป็นเกมส์ที่นิยมมากที่สุดบน Facebook ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2011 Zynga ได้เปิดตัว Empires and Allies ที่ผู้เล่นต้องแข่งขันกับคนอื่นๆ เพื่อครอบครองโลก มีการโจมตีที่ยิ่งใหญ่ ดึงดูดให้มีผู้ใช้ในอัตราหนึ่งล้านคนต่อสัปดาห์ โดยในช่วงฤดูร้อนของปี 2011 เกมส์ของ Zynga ดึงดูดผู้เล่นเกมส์ได้มากถึง 250 ล้านคนต่อเดือน และมากกว่า45 ล้านคนในแต่ละวัน นอกจากนี้ Zynga ยังมีการเรียกเก็บเงินจริงจากผู้ใช้ในการซื้อสินค้าเสมือน เช่น วัสดุตกแต่งสำหรับฟาร์ม หรือเมืองของพวกเขา หรือ items ที่ช่วยให้พวกเขาผ่านเกมส์นั้น และแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าเสมือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่บริษัทสามารถสร้างกำไรถึง 90 ล้านเหรียญ จากรายได้ 850 ล้านเหรียญในช่วงฤดูร้อนของปี 2011และบริษัทได้ออกขายหุ้น IPO เดือนกรกฎาคม ในปีเดียวกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License