wireless_Pan

Wireless Personal Area Network

เครือข่ายพื้นที่ระยะบุคคล (PAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายในระยะใกล้ ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กับ laptop รวมถึงกับ โทรศัพท์ PAN สามารถใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ส่วนบุคคลของตัวเอง หรือสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับที่สูงขึ้นและอินเทอร์เน็ต ( an uplink ) เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (WPAN) คือ PAN ดำเนินการมากกว่า เครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีเช่น IrDA , บลูทูธ , Wireless USB , Z-Wave , ZigBee หรือแม้กระทั่ง เครือข่ายพื้นที่ร่างกาย . การเข้าถึงของ WPAN แตกต่างจากไม่กี่เซนติเมตรไปไม่กี่เมตร แพนอาจถูกนำสายโดยระบบคอมพิวเตอร์ เช่นUSB และ FireWire .

11.png
รูปการจัดกลุ่มของ Wireless communicationของเทคโนโลยียอดนิยม

เครือข่ายไร้สายระยะบุคคล (WPAN) คือเครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล - เครือข่ายสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อศูนย์กลางรอบพื้นที่ทำงานของแต่ละคน ซึ่งในการเชื่อมต่อไร้สาย แพนอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐาน IEEE 802.15 . สองชนิดของเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้สำหรับการ WPAN เป็น บลูทูธ และ อินฟราเรด

WPAN สามารถให้บริการการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามัญและอุปกรณ์การสื่อสารที่ผู้คนจำนวนมาก แนวคิดหลักใน WPAN เทคโนโลยีเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "เสียบ" ในสถานการณ์ที่เหมาะเมื่อใดสองอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน WPAN เข้ามาใกล้ชิด(ภายในรัศมีหลายเมตรของแต่ละอื่น ๆ ) หรือภายในสองสามกิโลเมตรจากเซิร์ฟเวอร์กลางพวกเขาสามารถสื่อสารเป็นถ้าเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล อีกคุณสมบัติที่สำคัญคือความสามารถของอุปกรณ์แต่ละล็อคออกอุปกรณ์อื่นๆ เลือกป้องกันการรบกวนความจำเป็นหรือการเข้าถึงข้อมูล

บลูทูธ (Bluetooth) ใช้คลื่นวิทยุระยะสั้นมากกว่าระยะทางได้ถึงประมาณ 10 เมตร ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์บลูทูธ เช่น แป้นพิมพ์, เครื่องพิมพ์อาจเชื่อมต่อกับ ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว (PDA), โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลอยู่ที่ 1 Mbps ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่การเชื่อมต่อเป็นแบบ PAN (PERSONAL AREA NETWORK) หรือ HOME NETWORKING มีระบบการป้องกันการดักสัญญาณระหว่างการสื่อสาร

ไวด์แบนด์หรือดับเบิลยูบี (Ultra Wide Band- UWB)เหมาะสมกับการรับส่งข้อมูลสำหรับเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลหรือภายในบริเวณ ที่มีขอบเขตพอเหมาะ เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานที่ต่ำ มีอัตราความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลสูง รวมถึงความสามารถในการรับส่งข้อมูลทะลุทะลวงผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆ อย่าง Wi-Fi หรือ Bluetooth อย่างเห็นได้ชัด

ซิกบี (ZigBee) เป็นข้อกำหนดสำหรับชุดของโปรโตคอลการสื่อสารระดับสูงโดยใช้ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำวิทยุดิจิตอลขึ้นอยู่กับมาตรฐาน IEEE 802 สำหรับเครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล อุปกรณ์ ZigBee มักจะใช้ในรูปแบบเครือข่ายตาข่าย เพื่อส่งข้อมูลผ่านระยะทางยาวผ่านข้อมูลผ่านอุปกรณ์กลางที่จะเข้าถึงคนที่ไกลกว่า จะช่วยให้เครือข่าย ZigBee ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกิจที่มีการควบคุมจากส่วนกลางหรือไม่ส่งกำลังสูง สามารถเข้าถึงทั้งหมดของอุปกรณ์

ZigBee เป็นเป้าหมายที่ใช้งานที่ต้องมีอัตราข้อมูลต่ำแบตเตอรี่นานและระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ZigBee มีอัตราที่กำหนด 250 kbit / s
เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเป็นระยะหรือไม่สม่ำเสมอหรือการส่งสัญญาณเดียวจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรือใส่ ใช้งานรวมถึงสวิทช์ไฟไร้สาย, เมตรไฟฟ้าที่มีในบ้านแสดง, ระบบการจัดการจราจรและอุปกรณ์ของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้ระยะสั้นโอนสายของข้อมูลในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เทคโนโลยีที่กำหนดโดยข้อกำหนด ZigBee มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เรียบง่ายและมีราคาถูกกว่า WPANs อื่น ๆ เช่นบลูทูธ หรือ Wi-Fi

เทคโนโลยี Wireless PAN

Wireless supply chain management (SCM)

Radio Frequency Identification (RFID)

QR Code (2D Barcode)

ที่มา : https://sites.google.com/site/322462wirelesspan/wireless-personal-area-network/bth-srup

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License